Hãy nhớ ván lướt sóng luôn luôn cần trong tất cả các khóa học lướt sóng.
Những người lướt đã có kinh nghiệm cũng có thể thuê một chiếc ván lướt sóng và thực hành mà không cần phải có một người hướng dẫn.
Vui lòng xem bảng giá của chúng tôi dưới đây
Tất cả giá tính bằng USD

Ván lướt sóng Ván, mái chèo Ván dài Ván mềm
/ 1Giờ 5 10 10 5
3 Giờ 10 20 20 10